POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania
  danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu
  internetowego www.tenfajnysklep.pl (zwanego dalej:
  „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych
  jest Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach (49-130), ul.
  Przemysłowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000576305, NIP: 9910502281, REGON: 362512047, zwana
  dalej www.tenfajnysklep.pl
 3. Tenfajnysklep.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
  prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
  § 1 Jak zbieramy dane?
 4. Tenfajnysklep.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
  dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
  działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
  reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
  osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  zwanych dalej łącznie
  Klientami.
 5. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 6. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu;
  d) płeć i datę urodzenia.
 7. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient
  samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient
  może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 8. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym,
  Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu;
  e) płeć i datę urodzenia.
 9. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy.
 10. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój
  adres e-mail.
 11. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w
  tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć
  lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
  Internetowym.
  § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 13. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane
  Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i
  zarządzania tym kontem.
 14. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą
  być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
  zamówionych towarów.
 15. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez
  system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w
  zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z
  siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej
  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
 • Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
  Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
  Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania
  Sklepem Internetowym.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu
  informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail tenfajnysklep.pl
  będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje
  handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w
  Sklepie Internetowym.
  § 3 Mechanizm cookies, adres IP
 3. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych
  cookies. Zapisywane są one przez tenfajnysklep.pl na komputerze osoby
  odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to
  pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
  „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
  identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
  pomagają dostosowywać oferowane przez tenfajnysklep.pl produkty do
  indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
  Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 4. Tenfajnysklep.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
  komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
 5. Tenfajnysklep.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
  Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie
  musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
  anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci
  korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej
  struktury i zawartości.
 6. Tenfajnysklep.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej
  lokalizację biura Tenfajnysklep.pl, za pomocą serwisu internetowego
  maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z
  siedzibą w USA);
  b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego:
  Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów
  Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest
  możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub
  innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania
  złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają
  możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze
  Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
  natury wymagają plików cookies.
 8. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia
  popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików
  cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Mozilla Firefox;
  c) przeglądarka Chrome;
  d) przeglądarka Safari;
  e) przeglądarka Opera.
 9. Tenfajnysklep.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
  W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
  zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu
  traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
  Adres IP jest wykorzystywany przez Tenfajnysklep.pl przy diagnozowaniu
  problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.
  określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
  jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu
  Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz
  ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
  automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 10. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych
  stron internetowych. Tenfajnysklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za
  zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
  § 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 11. Dane osobowe zbierane przez Tenfajnysklep.pl za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
 12. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy
  Tenfajnysklep.pl
 13. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na
  podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista
  podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w
  paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 14. Tenfajnysklep.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają
  konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość
  ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych
  osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 15. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru
  danych. Tenfajnysklep.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten
  naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie
  danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
  odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Tenfajnysklep.pl
  roszczeń od danego Klienta.
 16. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość
  usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 17. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w
  jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. Tenfajnysklep.pl nie wysyła
  przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w
  formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
  Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w
  formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy
  formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie
  automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej
  podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 18. Tenfajnysklep.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
  korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a
  w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
  § 5 Zmiany Polityki Prywatności
 19. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Tenfajnysklep.pl
  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 20. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na
  adres: kontakt@tenfajnysklep.pl
 21. Data ostatniej modyfikacji: